• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Anrik Stuveriverksamhet

Söderhamns Stuveri & Hamn AB startade sin stuveriverksamhet 1927 och övertog under 1996 kommunens hamnverksamhet.

Verksamheten som idag omfattar både stuveri och hamnsysslor bedrivs i av bolagets 3 arrenderande, samt av industrin 3 privatägda Hamnanläggningar. Bolaget ombesörjer även isbrytning, ass/bogsering samt övriga sysslor som relaterar till verksamheten.

Vi möter marknadens behov

Söderhamns Stuveri & hamn AB satsar offensivt för att möta upp marknadens behov av kostnadseffektiva och miljöbesparande transportlösningar. Bolaget har nära samarbete med lokala samt regionala åkerier och enterprenörer som gör att förutsättningarna finns för dom bästa tänkbara logistiklösningarna.