Hamnarna Brunsbüttel och Söderhamn visar i Stockholm gemensamt var vi står

Framgångsrik premiär för Tysk-Svenska Hamneventet. SCHRAMM Ports & Logistics och Söderhamns Stuveri & Hamn presenterar sig gemensamt med Hafen Hamburg Marketing och PORT OF KIEL i samband med ett informationsevenemang i Stockholm. En utbyggnad av hamnen Orrskär i Söderhamn är planerad.  

Cirka 80 av de bjudna gästerna kom på torsdag till den traditionsrika Operakällaren mitt i Stockholm till ett evenemang som ägde rum för första gången i denna form. Organisatörerna från Brunsbüttel och Söderhamn samt från Hamburg och Kiel har redan idag mycket nära kontakt till svenska hamnar eller är till och med redan verksamma som hamnoperatörer i Sverige. Tillsammans organiserade de det första Tysk-Svenska Hamneventet med målet att säkerställa ett informationsutbyte mellan kunder, representanter från den maritima branschen, lastningsföretag, industriföretag samt administrativa organ och politiken.

Företaget SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB (SPL Sweden), som är ett helägt dotterbolag till företaget Brunsbüttel Ports GmbH som ingår i SCHRAMM group, är sedan år 2017 majoritetsägare i Söderhamns Stuveri & Hamn AB (SSHAB). Detta svenska företag är operatör och/eller tjänsteleverantör på logistiksektorn på sammanlagt sex hamnterminaler i regionen Söderhamn, ca 20 mil norr om Stockholm.

Frank Schnabel, verkställande direktör hos SCHRAMM group samt VD hos SPL Sweden, förklarade för gästerna vad som var anledningen till och motivation för att SCHRAMM group som medelstort tyskt företag vågade ta steget in på den svenska marknaden och hur företagsgruppens framtida strategiska inriktning i Sverige kommer att se ut. I anslutning till detta föredrag presenterade Peter Wikman, VD hos SSHAB, i sin tur hamnarna i Söderhamn lite närmare och även detaljerade planer på hur utbyggnaden av hamnen Orrskär kommer att se ut.

”Efter mer än två år kan vi bara bekräfta, att beslutet som företag engagera oss i Sverige var absolut rätt. Den svenska mentaliteten och den företagskultur som SSHAB har är mycket lik vår egen och vi har redan idag kunnat lära oss mycket av varandra“, säger Frank Schnabel.  

Som ägare, operatör och tjänsteleverantör på logistiksektorn på olika hamnteminaler i Brunsbüttel, Hamburg, Glückstadt och Rendsburg hade hamngruppen inom SCHRAMM group fram till år 2017 sin verksamhetsfokus på Nordsjö-hamnarna i norra Tyskland. ”Vi hade bestämt oss för att utöka vår hamngrupp till att även omfatta Östersjö-regionen eftersom vi var övertygade om att detta är en bra marknad. Samtidigt var det också viktigt för oss och en förutsättning att både hamnarna och det nya företaget skulle passa in i SCHRAMM groups företagsfilosofi. Med SSHAB har vi nu hittat en idealisk komplettering till vår företags- och hamngrupp“ förklarar Frank Schnabel.

Sedan SCHRAMM group nu med framgång har etablerat sig i Skandinavien så utesluter Frank Schnabel inte att man kan komma att utvidga verksamheten i Sverige även vid sidan om Söderhamn: ”Vi håller våra ögon öppna och observerar marknaden. Om det finns en möjlighet att vara verksam även i andra hamnar eller att kunna erbjuda maritima tjänster inom logistiken kommer vi säkert att i detalj granska dessa. Men även i Söderhamn har vi redan planer på att expandera.”

Den största av de sex hamnarna i Söderhamn är Orrskär. Cirka 1 miljon kubikmeter sågat virke från ca 45 sågverk omlastas varje år via Orrskär. Det innebär att hamnen i Orrskär är en central plats i Sverige för export av sågat virke. Träprodukter är idag den viktigaste pelaren för hamnarna i Söderhamn. ”Vår strategi i Orrskär är att utöka omlastningen av träprodukter samtidigt som vi också vill få nya kunder och nytt lastningsgods. På liknande sätt som vi gör i våra hamnar i Brunsbüttel så vill vi också utveckla de svenska hamnarna till så kallade universalhamnar. För att detta ska kunna vara möjligt så planerar vi för närvarande tillsammans med Söderhamns kommun att bygga ut hamnen“, förklarar Frank Schnabel.

”Utbyggnaden av hamnen som planeras omfattar en tredje kaj för båtar med längd på upp till 200 m och ett djupgående på 11 m. Samtidigt planerar vi för en lagerareal på ytterligare två hektar”, säger Peter Wikman när han i detalj beskriver den planerade utbyggnaden. ”Vår planering är redan långt framskriden och det godkännande som krävs från respektive myndigheter har vi redan”.

I och med denna tredje kaj och köpet av ytterligare en mobilkran vill vi utöka hamnens kapacitet och effektivitet, både vad det gäller omlastningen av träprodukter och nytt omlastningsgods. En annan marknad i Sverige med god tillväxt där vi också gärna vill positionera oss i samband med att hamnen byggs ut är omlastningen av vindkraftverk. ”Omlastning av vindkraftverk vore ett perfekt exempel på hur vi kan utnyttja vår hamngrupps omfattande know-how även utanför våra egna gränser. I Brunsbüttel har vi sedan länge erfarenhet med omlastning av vindkraftverk och deras enskilda komponenter som vi också kan ge vidare till våra svenska kollegor”, säger Frank Schnabel.  

Vad det gäller detta första Tysk-Svenska Hamnevent så var både organisatörerna och gästerna överens om att det blev en stor framgång. Utbytet gästerna emellan visade, att de ekonomiska ömsesidiga kontakterna de båda länderna emellan är både nära och effektiva och att det kommer att ha en positiv effekt för hamnarna. Om vi ser framåt i tiden så är vi säkra på ett mycket positivt resultat. Efter denna framgångsrika premiär så är det mycket troligt att vi kommer att upprepa detta evenemang även nästa år.

Tillbaka