Komponenter för vindkraftverk hanteras för första gången i hamnen i Orrskär

Komponenter för vindkraftverk hanteras i hamnen i Orrskär

För första gången hanterades tornsegment i hamnen i Orrskär / Söderhamn för en Svensk landbaserad vindkraftpark. Detta var starten av långvarigt projekt med ytterligare leveranser planerade. Orrskärs hamn bevisar sin förmåga att hantera projektlaster och tunga laster.

Totalt 36 tornsegment för landbaserade vindkraftverk med individuell vikt upp till cirka 91t lossades från styckegodsfartyget "Ronnie" i Orrskärs hamnen av Söderhamns Stuveri & Hamn AB (SSHAB) och förvarades tillfälligt på ett upplag som har förberetts särskilt för detta projekt. Denna premiär var en milstolpe för hamnen. Orrskär/Söderhamn ingår i SCHRAMM Ports & Logistics nätverk av hamnar.

Den framgångsrika hanteringen markerade starten på ett nio månader långt projekt med flera projektpartners, ett av dessa är logistikföretaget deugro Danmark A/S. Totalt 360 tornsegment kommer att transporteras från den vietnamesiska staden Phu My till Orrskär med förväntade tio fartygsanlöp. Alla komponenter kommer att tillfälligt lagras innan de successivt transporteras med tung transport till destinationen Björnberget, nära Ånge. Omkring tre hektar nytt lagerutrymme med direkt tillgång till hamnen utvecklades och förbereddes för lagring av de massiva tornsegmenten. Efter avslutat projekt kommer dessa lagerutrymmen att vara tillgängliga för ytterligare tunga projekt.

Tomi Gladh, VD för Söderhamns Stuveri & Hamn AB, förklarar: ”Vi är mycket glada över att vi framgångsrikt kunnat visa Orrskärs hamnens kapacitet för hantering av tunga laster och projektlaster och att vi kommer att fortsätta med det under de kommande månaderna. Att logistiken av vindkraftverkskomponenter är effektiva i hamnarna, är en viktig länk i transportkedjan. Orrskärs hamn erbjuder redan, förutom betydande hantering av träprodukter, alla förutsättningar som behövs för den växande vindenergiindustrin i Sverige."

SSHAB och hamnen i Orrskär ingår i det tyskbaserade hamnnätverket SCHRAMM Ports & Logistics, som omfattar totalt 17 platser i Tyskland och Sverige. Hamnnätverket inkluderar även hamnarna i Brunsbüttel och "Rendsburg Port" som är särskilt designad för extra tunga lyft, vilket ger många års erfarenhet av att hantera vindkraftverk. Expertisen inom hamnnätet införlivades i projektet vid Orrskärs hamn.

Frank Schnabel, VD för SCHRAMM Ports & Logistics och styrelseordförande för SSHAB, betonar: "Den breda strukturen i vårt hamnnät har återigen bevisats. Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de tyska och svenska kollegorna inför denna första vindkraftslast i Söderhamn gjorde det möjligt att erbjuda våra kunder bästa möjliga service. För hamnen i Orrskär leder hela projektet till en lovande väg för en fortsatt positiv framtida utveckling."

Tillbaka