Ny destination: SSHAB exporterar för första gången till Kina

I Orrskärs hamn utanför Söderhamn har för första gången cirka 20 000 kubikmeter sågat timmer lastats för transport till Kina. För första gången anlöper vi till en ny destination med ett fraktfartyg som har lastats med styckegods. Orten befäster sin ställning som betydande omlastningshamn för träprodukter.

Söderhamns Stuveri & Hamn AB har genomfört sin första direkt export till Kina från Orrskär hamn. Cirka 20 000 kubikmeter sågat timmer lastades på det 180 meter långa godsfartyget, ”Interlink Dignity” som färdades under Marshallöarnas flagga.

Orrskär hamn utanför Söderhamn är en av Sveriges största hamnar för export av sågat timmer. Den är en av tre hamnar som drivs av hamnoperatören och logistikleverantören Söderhamns Stuveri & Hamn AB.Trä och träprodukter är bland de viktigaste produkterna.. Under de gångna åren har den här anläggningen kvalificerat sig till ett av de viktigaste svenska omlastningsorterna för den här typen av produkter med stadig tillväxt. Under förra året kunde man till exempel erbjuda plats för mellanlagring av ungefär 1 miljoner kubikmeter sågat timmer, för lastning på fartyg och export med traditionsenliga metoder vid styckegodshantering. Hittills har våra destinationer i första hand varit de nordafrikanska länderna samt Spanien och Storbritannien.

"Tillsammans med Dalarö Agency & Logistics kan vi nu lägga till Kina som ett nytt mål bland våra destinationer för export av sågat timmer. I Orrskär är det premiär för omlastning på Interlink Dignity”, berättar Peter Wikman, VD på SSHAB. Enligt rådande lastningskrav tar fraktfartyget upp ytterligare dellast i finska Hamina hamnen och styr sedan mot de kinesiska hamnarna i Nansha och Shanghai. Enligt försäljaren är det här första lasten med sågat timmer som exporteras på ett traditionellt styckegodsfartyg från Sverige till Kina. Tidigare har produkten oftast transporterats i containrar.

Tillbaka