Söderhamns Stuveri & Hamn AB lanseras online med ny webbsida

Den nya hemsidan karakteriseras av användarvänlighet och omfattande information.

Från och med idag är vår nya hemsida för Söderhamns Stuveri & Hamn AB online. Hamnoperatören och logistikföretagets hemsida har stöpts om i ny, modern design med bättre struktur och kundvänlig navigering. Man kommer till hemsidan via vår vanliga adress www.sshab.se. Användare kan dessutom välja att läsa innehållet på svenska, engelska eller tyska.

Med den här nylanseringen tar vi ett viktigt steg för att synliggöra Söderhamns Stuveri & Hamn AB. Sedan 1 mars 2017, när SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB tog över huvuddelen av aktierna i Söderhamns Stuveri & Hamn AB, har vi arbetar mer  intensivt med marknadsföringsåtgärder för att öka vår nationella och internationella närvaro på marknaden. ”Vi är glada över hemsidans nya utseende. Menynavigeringen sköts på ett modernt och användarvänligt sätt och layouten övertygar med sina unika egenskaper. Vårt mål är att designa hemsidan enligt vår kundinriktning: jordnära och målfokuserat ", berättar Peter Wikman, VD på SSHAB, och Frank Schnabel, VD på SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB.

Vid nyskapandet har vi satt stort värde på att göra hemsidan så användarvänlig som möjligt. Navigeringen, som präglas av den tilltalande nordiska designen, känns slimmad och tydlig. På hemsidan presenterar vi fakta om de tre hamnterminalerna på den svenska ostkusten, men vi berättar också om den stora mängden tjänster som vi tillhandahåller på land och till havs, samt aktuella och förväntade fartygsanlöp. På hemsidan hittar man också en redaktionsruta och en sektion för nedladdningar samt information om företaget och arbetstillfällen.

Tillbaka