Tomi Gladh är ny VD för hamnoperatören Söderhamns Stuveri & Hamn AB

SSHAB styrelsen

Styrelsen tar nu avgörande beslut för en ny strategisk inriktning: Tomi Gladh är ny verkställande direktör. Starkt stöd för beslutet om den planerade utbyggnaden av hamnen. Egna investeringar nu godkända.

Efter sommaruppehållet hade styrelsen i Söderhamns Stuveri & Hamn AB (SSHAB) sitt första sammanträde den 5 september. På dagordningen stod denna gång många beslutsfrågor som på lång sikt kommer att vara avgörande för företagets framtida inriktning.

Styrelsens viktigaste beslut var att Tomi Gladh enhälligt och med omedelbar verkan valdes till ny verkställande direktör. Tomi Gladh är redan verksam på företaget sedan två år och hade som ”Stuverichef” ansvar för den operativa verksamheten. I sin tidigare befattning utmärkte sig Tomi Gladh framför allt med att optimera de operativa processerna samtidigt som han med framgång modifierade kvalitetsstyrningen. De senaste tre månaderna har Tomi Gladh varit  tillförordnad verkställande direktör i företaget. Och även här visade Tomi Gladh vad han går för, varför styrelsen nu har valt honom som företagets verkställande direktör.

”Det gläder oss att vi med Tomi Gladh har hittat en person på det egna företaget som verkställande direktör. Styrelsen är övertygad om att han verkligen är rätt person för denna befattning och vi ser fram emot ett gott samarbete även på lång sikt“, säger Frank Schnabel som styrelsens ordförande.

En annan punkt på dagordningen var återigen den planerade hamnutbyggnaden i Orrskär, vilket är av yttersta vikt för hamnarnas långsiktiga strategi i Söderhamn. Styrelsen välkomnar starkt de politiska beslut som nyligen fattats av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har godkänt en budget på tre miljoner kronor för att utföra förarbeten och slutföra detaljerad planering för hamnutbyggnaden i Orrskär. Utvidgningen kommer att inkludera en ytterligare kaj på 150 m och ytterligare lagringsyta. Kommunfullmäktige gick också med på att möjliggöra en förlängning av hamnens driftsavtal mellan Söderhamn kommun och SSHAB till 2078 som en del av hamnutvecklingen.

”Det gläder oss verkligen att kommunens representanter stöder våra planer att bygga ut hamnen och att båda parter är överens om att förlänga samarbetet mellan kommunen och SSHAB även på lång sikt. Detta vittnar om ett stort förtroende och är också ett bevis på det fram till idag utmärkta samarbetet” kommenterar Frank Schnabel.

Samtidigt med utbyggnaden av hamnen kommer även SSHAB själv att realisera omfattande investeringar för att kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga tjänster i samband med den nya kajen. Det innebär att kunna köpa och finansiera en mobilkran för hamnen och även annan utrustning för omlastning, som till exempel hjullastare och gaffeltruckar och ytterligare lagerkapacitet under tak. Det nödvändiga kapitalet ligger redan nu på detta tidiga stadium som del i företagets investeringsplaner. Oavsett av hamnens utbyggnad kommer SSHAB även på kort sikt att investera i den existerande maskinparken. Styrelsen har även beslutat att de tidigare planerna på att bygga en ny lagerareal under tak för diverse gods i Hamnen Orrskär nu ska realiseras. Dessutom planeras nu även köpet av en ny kran till den redan existerande hamnen.

Enligt Frank Schnabel bevisar de beslut som styrelsemedlemmarna nu har tagit att man riktar sin blick på framtiden och det även på mycket lång sikt, vilket innebär att man redan idag tar viktiga beslut som kommer att vara avgörande för framtiden. Detta innebär att man nu tillämpar den filosofi som det tyska företaget Schramm-group kungjorde i mars 2017 i samband med köpet av majoritetsandelar i SSHAB: ”För att vår investering som SCHRAMM group i SSHAB, som ända från början var tänkt som en investering i framtiden, ska kunna bidra till att företaget utvecklas mer och mer under många generationer, så måste vi ta beslut som verkligen är både hållbara och förutseende. Det gläder oss att vi med våra delägare Söderhamns kommun, Vallviks Bruk AB och AB PJ Haegerstrand har samma filosofi och mål så att vi tillsammans kommer att kunna utveckla och realisera företagets framtida strategi“.

Tillbaka