Hamnlogistik och bogsering i Söderhamn

Söderhamns Stuveri & Hamn AB driver hamnarna Orrskär, Stugsund och Långrör i Söderhamn på mellersta Sveriges ostkust. Företaget är dessutom logistikleverantör för tre hamnanläggningar i Vallvik, Sandarne och Ala, som ägs av industriföretag.

Expertis och erfarenhet vid godshantering

Stora volymer trä och träprodukter, som t.ex. sågat timmer, exporteras i synnerhet från Orrskärs hamn. Med de allsidiga omlastningsanordningarna uppfyller hamnen Orrskär alla förutsättningar för omlastning av styckegods och bulklaster. För närvarande undersöker vi om hamnen kan utökas med ytterligare 2 hektar lageryta samt en extra kaj. Hamnarna Långrör och Stugsund används för omlastning av cement, olja, kemiska produkter samt styckegods.


Förutom hamnservicen på land tillhandahåller företaget också tjänster till havs. SSHAB äger och driver ett bogserfartyg, som dels används som bogserhjälp vid fartygsmanövrar och dels fungerar som isbrytare, så att tillfarterna till hamnarna hålls öppna.