Orrskär

Orrskärs hamn har med sina två kajplatser idealiska förutsättningar för lastning och lossning av sågat timmer såväl som andra träprodukter. Över 100 fartyg med en längd på upp till 250 m trafikerar hamnen varje år. Cirka 1 miljon kubikmeter sågat timmer om året mellanlagras och exporteras från, Orrskär. Detta gör hamnen till en av Sveriges största omlastningshamnar för sågat timmer.

Under de gångna åren har hamnens kapacitet ökat successivt. Med uppförandet av två nya magasin kunde den totala lagringskapaciteten ökas till totalt 11.000 m² magasinsyta. Multidockern med en 25 meters räckvidd kan lyfta gods på upp till 13 ton.

För närvarande undersöker vi om hamnen kan utökas med ytterligare 2 hektar lageryta samt en extra kajplats.

 

Nautisk Data / Utrustning Hamn Orrskär
Max. fartygslängd 250 m
Max. djupgång 11 m
Hamnens totalarea i m² 362.000
Total lagringsyta i m² 100.000
Total magasinsyta i m² 11.000
Spåranslutning ja
Möjligt gods styckegods / bulkgods
Utrustning Multidocker / Essemko lyftkran / 5-16t truck / 10-20t hjullastare