Avtryck

Adress:

Söderhamns Stuveri & Hamn AB
Strandg. 4
Box 67, 826 22 SÖDERHAMN
Sverige

Styrelse: Tomi Gladh

USt-IdNr.: SE556025780901

Telefon: +46 (0)270 - 28 41 32

Mejladressinfo@sshab.se
Webbsida: www.sshab.se

Ansvarsfriskrivning:

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med största omsorg. Vi kan dock inte garantera det avseende riktighet, fullständighet och uppdatering. Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 avsnitt 1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt den allmänna lagstiftningen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad främmande information eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller spärra användningen av information enligt den allmänna lagstiftningen förblir opåverkade av detta. Ansvar avseende detta är dock endast möjligt från den tidpunkt då vetskap om en viss lagöverträdelse erhållits. Efter anmälan av sådana lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort innehållet.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part, på vilkas innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte heller ta något ansvar för detta främmande innehåll. Leverantören eller operatören av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid länkningstidpunkten för eventuella rättsliga överträdelser. Olagligt innehåll var inte uppenbart vid länkningstidpunkten. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är orimligt utan konkreta bevis för ett brott. Efter anmälan av sådana lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Det av sidans operatör framtagna innehållet och verken på dessa sidor är föremål för den tyska lagen om upphovsrätt. Reproduktion, modifiering, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt medgivande från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdning och kopiering av denna sida är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk. I den utsträckning innehållet inte skapats av operatören, gäller upphovsrätten för tredje part. I synnerhet kommer innehåll från tredje part att markeras som sådant. Skulle du trots detta bli medveten om ett upphovsrättsintrång, ber vi dig om en motsvarande anmälan. Efter anmälan av sådana lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

Bildrättigheter:

Källor: Ansvarsfriskrivning från eRecht24, portalen om Interneträtt av advokaten Sören Siebert, Facebooks förklaring av uppgiftsskyddFörklaring av uppgiftsskydd för Google AnalyticsFörklaring av uppgiftsskydd för Google Adsense, Förklaring av uppgiftsskydd Google +1, Förklaring av uppgiftsskydd Twitter