Orrskär

Orrskärs hamn har med sina två kajplatser idealiska förutsättningar för lastning och lossning av sågade trävaror såväl som andra träprodukter. Över 100 fartyg med en längd på upp till 250 m trafikerar hamnen varje år. Cirka 1 miljon kubikmeter sågade trävaror om året mellanlagras och exporteras från Orrskär. Detta gör hamnen till en av Sveriges största omlastningshamnar för sågade trävaror.

Under de gångna åren har hamnens kapacitet ökat successivt. Total lagringskapacitet för sågade trävaror är runt 90 000 kubikmeter varav 24 000 kubikmeter är magasinsyta. Multidockern med en 25 meters räckvidd kan lyfta gods på upp till 12,5 ton.

En ytterligare expansion av Orrskärshamnen är planerad, och för att utöka kapaciteten för kunder av sågade trävaror likväl som nya godsslag är en tredje kaj om 150 meter planerad. Den nya kajen kommer att bestyckas med minst en flexibel hamnkran för att uppfylla dagens och framtidens behov. Vidare så skapas ytterligare två hektar yta för lagring av gods. Tillståndet för expansionen är redan godkänt.

 

Nautisk Data / Utrustning Hamn Orrskär
Max. fartygslängd 250 m
Max. djupgång 10,9 m
Hamnens totalarea i m² 362.000
Total lagringsyta i m² 100.000
Total magasinsyta i m² 11.000
Spåranslutning ja
Möjligt gods styckegods / bulkgods
Utrustning Multidocker / Essemko lyftkran / 5-16t truck / 10-20t hjullastare