Långrör

Används i huvudsak av tankfartyg som har lastats med tallolja eller bitumen. Hamnen kan dessutom användas för omlastning av styckegods- och bulklaster. Tack vare de egna mobila kranarna, gaffeltruckarna och hjullastarna kan man lasta, lossa och lagra styckegods och bulklaster i Långrörs hamn. Hamnen kan anlöpas av fartyg på upp till 165 meter.

Nautisk Data / Utrustning Hamn Långrör
Max. fartygslängd 165 m
Max. djupgång 7,2 m
Hamnens totalarea i m² 175.000
Total lagringsyta i m² 100.000
Total hallagringsyta i m² 1.500
Spåranslutning nej
Möjligt gods styckegods / bulkgods / flytande bulkgods
Utrustning och suprastrukturer Essemko lyftkran / 5-16t truck / 10-20t hjullastare