Service

Söderhamn Stuveri & Hamn AB har ett brett utbud av tjänster inom området hamnlogistik, som t.ex. stuveri, lagring, bogsering och kranservice

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi individuella och skräddarsydda hamnlogistiklösningar. Vi tillmötesgår våra kunders vitt skilda och anspråksfulla krav med en stor mångfald av individuella lösningar.

Läs mer om våra tjänster nedan och ta gärna kontakt med oss, så att vi tillsammans kan ta fram den bästa logistiklösningen för era krav.

Stuveri

Allting började med vår stuveriverksamhet och den hör därför till en av företagets kärnkompetenser. Kombinationen av utbildade medarbetare samt medarbetare som har förmåga att arbeta på ett flexibelt sätt, liksom den gedigna maskinparken med omlastningsanordningar, gör att vi kan erbjuda och på ett tillförlitligt sätt genomföra stuveriverksamheter för styckegods, flytande produkter och bulklaster. Vår dagliga verksamhet utgörs av tjänster som t.ex. lastning, lossning samt lagring av gods av många olika slag.

Stuveri
Lagring

Nästan allt gods som lastas via hamnarna i Söderhamn behöver kunna lagras i hamnen under en kortare eller längre period. Alla våra hamnar tillhandahåller både fria lagringsytor och lagerytor i hallar. Våra kunder kan använda cirka 16 000 m² hallagringsyta för känsligt gods. Vi har lagermaskiner, som t.ex. gaffeltruckar och hjullastare.

 

Lagring
Bogsering

Förutom hamnservicen på land tillhandahåller företaget också service till havs. SSHAB äger och driver ett bogserfartyg, som dels används som bogserhjälp vid fartygsmanövrar och dels fungerar som isbrytare, så att tillfarterna till hamnarna hålls öppna.

Tug Boat MIGG
Bogserbåt MIGG  
Bruttoregisterton: 333 t
Dragkraft: 33 t
Längd: 32,78 m
Bredd: 9,8 m
Djupgående: 5,2 m
Maskin: 3.360 hp
Utrustning: Wire capstan
Tillverkningsår: 1972
Kranservice

Söderhamns Stuveri & Hamn AB äger tre 60 tons mobila Essemko-kranar. Kranarna används för lastning och lossning från fartyg och kan användas på ett flexibelt sätt i alla hamnar. Det är också möjligt att använda kranarna för externa verksamheter. Kranarna kan hyras per dygn för era projekt.

Om du är intresserad av att hyra kranar eller vill få mer information om detta, får du gärna ta kontakt med oss!