Hamnar

På ostkusten i mellersta Sverige, där hamnarna Orrskär, Stugsund och Långrör är belägna erbjuder vi snabba omlastningstider, hög produktivitet och säkerhet samt absolut tillförlitlighet. Med motiverade och flexibla medarbetare, proaktiva åtgärder samt kostnadsoptimerade processer fokuserar vi på våra kunders önskemål.

Via den vänstra menyn kan du läsa mer om de enskilda hamnarna. Gällande riktlinjer för lots och farled in i hamnarna kan ses under denna länk.

Nautisk Data / Utrustning Hamn Orrskär Hamn Långrör Hamn Stugsund
Max. fartygslängd 250 m 165 m 140 m
Max. djupgång 10,9 m 7,2 m 5,05 m
Hamnens totalarea i m² 362.000 175.000 71.000
Total lagringsyta i m² 100.000 100.000 15.000
Total magasinsyta i m² 11.000 1.500 3.300
Spåranslutning ja nej möjligt
Möjligt gods styckegods / bulkgods styckegods / bulkgods / flytande bulkgods styckegods / bulkgods
Utrustning Multidocker / Essemko lyftkran / 5-16t truck / 10-20t hjullastare Essemko lyftkran / 5-16t truck / 10-20t hjullastare Essemko lyftkran / 5-16t truck / 10-20t hjullastare