Om oss

Söderhamns Stuveri & Hamn AB grundades år 1927 som stuveriföretag och ansvarar sedan 1996 för driften av tre kommunala hamnar i Söderhamn. Driften innefattar stuveri och hamnlogistik samt andra tjänster som isbrytning, bogserhjälp, förtöjning och mycket mer. SSHAB utför själva servicen i tre privatägda industrihamnar.

Under de gångna åren har vi, tack vare ett tillitsfullt och mångårigt samarbete med våra kunder, liksom våra tillförlitliga logistikprocesser, haft en kontinuerlig ökning av vår omlastningstrafik. Med cirka 1 miljon kubikmeter omlastat sågat timmer per år är Orrskärs hamn en av Sveriges ledande omlastningshamnar för sågat timmer.

Söderhamns Stuveri & Hamn AB sysselsätter ungefär 50 medarbetare.

Söderhamn Stuveri & Hamn AB har totalt fyra aktieinnehavare. Den största aktieinnehavaren med cirka 51 % av samtliga andelar är SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB, som är ett dotterbolag till den tyska hamninnehavaren och hamnoperatören Brunsbüttel Ports GmbH, ett bolag inom SCHRAMM-gruppen. Övriga aktieinnehavare är Söderhamns kommun (18 %), Vallviks Bruk AB (16 %) samt AB PJ Haegerstrand (15 %).

Infographic